Principii în achiziții pentru beneficiarii privați


Acum ceva timp v-am povestit despre perioada Când am descoperit sistemul de achiziții publice. Vă aminteam de neputinţa mea de a înţelege la acea vreme principiile fundamentale ale achiziţiilor. Astfel că, mai jos le voi detalia pentru a veni în sprijinul celor interesaţi.

Principiile în achiziții pentru beneficiarii privați au ca bază legală OMFE 1120/2013. Aceste principii reprezintă totodată, baza directivelor Uniunii Europene, respectiv cadrul în care s-a dezvoltat legislația achizițiilor aplicabilă beneficiarilor privați.

Trebuie să menţionez faptul că, legea nu poate să acopere toate aspectele ce pot apărea în activitatea de achiziții, anumite situaţii ipotetice fiind greu de reglementat. Însă, când se întâmpină o astfel de situaţie, beneficiarul respectiv poate face recurs la principii. Dacă nici unul din aceste principii nu este încălcat, se poate spune ca acțiunile întreprinse sunt corecte.

Aşadar, pe parcursul întregului proces de achiziție, orice decizie pe care o luaţi trebuie să corespundă următoarelor principii:

  • principiul transparenței;
  • principiul economicității;
  • principiul eficienței;
  • principiul eficacității.

Prin transparență se înțelege aducerea la cunoștința publicului a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii de achiziţie, cunoscută de beneficiarii privaţi ca fiind procedura simplificată.

De exemplu: achiziţia unor echipamente a căror valoare depăşeşte 30.000 euro trebuie să fie publicată pe site-ul MFE cel puţin 7 zile (deoarece este contract de furnizare) printr-un anunţ privind modalitatea de elaborare a propunerilor tehnice, identificarea clară şi concisă a oricăror elemente necesare operatorilor economici de pe piaţă pentru a-şi prezenta oferta. Totodată, transparenţa trebuie dovedită în cazul achiziţiilor directe (adică a achiziţiilor sub 30.000 euro) printr-o prospectare de piaţă.

 

Principiul economicității prevede minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea obiectivelor unei activități, cu menținerea calității corespunzătoare a rezultatelor.

Principiul impune a se cheltui banii necesari, cu menținerea calității corespunzătoare activităţii proiectului. Nu se pot aloca sume de bani care nu sunt necesare în obţinerea rezultatului menţionat în proiect.

 

Respectarea principiului eficienței presupune asigurarea unui raport optim între rezultatul obținut (din punct de vedere calitativ) și resursele financiare disponibile.

Pentru respectarea acestui principiu, majoritatea beneficiarilor aplică criteriul de selecţie preţul cel mai scăzut, însă nu acesta este obiectivul principiului. Trebuie coordonată procedura de achiziţie astfel încât din punct de vedere calitativ să fie acordat un preţ corect, fapt pentru care se poate utiliza şi selecţia în funcţie de un criteriu tehnico-economic bine detaliat, fără a lăsa loc de interpretări.

 

Principiul eficacității urmăreşte gradul de îndeplinire a obiectivelor specifice stabilite prin procedura de achiziţie pentru fiecare activitate planificată, în sensul obținerii rezultatelor aşteptate şi menţionate în proiect.

Prin acest principiu trebuie făcută dovada că fiecare achiziţie are un rezultat eficient în cadrul activităţii, spre exemplu: selecţia unui operator economic, cu un grafic de execuţie mai mic, în detrimentul altuia cu un grafic de execuţie mai mare (mai ales când termenul de execuţie este şi factor de evaluare).

 

Principiile achiziţiilor pentru beneficiarii privaţi trebuie respectate indiferent de tipul de procedură, tipul de contract şi durata acestuia. Adoptarea oricărei decizii trebuie să corespundă principiilor sus prezentate.

Loading Facebook Comments ...

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *