Subcontractarea în contractul de achiziţie


Foarte multe firmei noi intrate pe piaţă încercă să încheie contracte fie ca asociaţi, fie ca subcontractanţi pentru a ajunge la o anumită experienţă similară în timp. Se cunoaşte deja faptul că nu pot fi accesate contractele de achiziţie publică fără o experienţă similară în piaţă, în general de valoarea egală cu valoarea estimată a procedurii de atribuire.

O autoritate publică poate accepta ofertanţi cu subcontractanţi potrivit dispoziţiilor art.45 din OUG nr. 34 din 2006. Totodată, este menţionat faptul că un ofertant care îşi declară subcontractantul trebuie să pună la dipoziţie informaţiile privind partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze.

Subcontractare reprezintă acţiunea prin care ofertantul declară ce parte din contract va subcontracta și, dacă dorește, care sunt resursele materiale și umane ale subcontractantului ce ar trebui luate în considerare în etapa de evaluare. Procentul de subcontractare se poate limita de către autoritatea contractantă, în cazul în care acest lucru se justifică.

Mai mult, o posibilă subcontractare se poate efectua şi după declararea unei oferte ca fiind câştigătoare  care nu a menţionat subcontractarea, cu condiţia ca autoritatea contractantă să fie înştiinţată şi să nu se modifice prin această subcontractare condiţiile tehnice şi financiare deja ofertate.

Mai multe informaţii despre relaţiile contractuale şi obligaţiile subcontractanţilor în cadrul unui contract de achiziţie publică se pot citi, accesând acest link: Subcontractarea în cadrul contractelor de achiziţie publică.

Colaborările în mediul de afaceri conduc către progres. Subcontractarea este un instrument facil pentru marile companii care au diferite contracte de achiziţie publică.

Loading Facebook Comments ...

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *