Evaluare proiecte


Ce însemnă evaluarea unui proiect din fonduri nerambursabile?

Cu toţii ştiţi că pentru a fi aprobat un proiect din finanţare nerambursabilă trebuie să treacă de procesul de evaluare. Procesul este compus din mai multe etape, care au importanţa lor. Dacă o etapă nu este sedimentată corect de către consultantul care scrie cererea de finanţare, proiectul poate fi respins. […]